Як проходить захист курсової?

- Advertisement -

Курсова робота є одним із видів наукового дослідження студента, який виконується в рамках навчального процесу. Це дослідження покликане:

  • розвинути у студента навички проведення самостійного дослідження без залучення сторонніх осіб (це не робота в команді і не спільна робота над проектом, а саме самостійне дослідження). Супроводжує написання курсової роботи виключно науковий керівник. Його наставництво полягає у наданні рекомендацій щодо літератури, яку слід вивчити для більш глибокого вивчення проблематики; визначення відповідності роботи технічним вимогам; роз’яснення структури роботи та логіки її побудови. Крім наукового керівника “допомогти” можуть тільки методичні рекомендації кафедри щодо виконання курсових робіт;
  • сприяти оволодінню методами сучасних наукових досліджень як загальнонауковими, так і спеціальними.

Комусь із науковими керівниками щастить, а комусь доводиться розбиратися у всіх тонкощах та нюансах написання курсової самостійно. Це завдання легким точно не назвеш, особливо, коли терміни вже “горять”. Щоб заощадити свої нерви та час найкраще замовити курсову роботу у фахівців компанії “Інформ-Сервіс”. Це актуально і для студентів молодших курсів, які ще не мають досвіду в написанні роботи і для тих, хто навчається на заочному відділенні або старших курсів – тут досвід вже є, але вільного часу, як правило, вкрай мало. Як правило, студенти старших курсів вже працюють і тому їм просто нема коли займатися ще й курсовими.  До того ж не варто забувати, що якісно написана курсова – це ще не все. Потрібен ще час на те, щоб вивчити та зрозуміти підготовлений матеріал, підготуватися відповідати на питання комісії та, по можливості, підготувати презентацію для роботи. Адже тільки за умови успішного захисту студент може розраховувати на високу оцінку.

Скільки часу триває захист?

Час, відведений на оголошення промови за підсумками написання курсової роботи та дискусію з членами комісії, може змінюватись виходячи з рішення кафедри в кожному окремому ВНЗ. У середньому на промову студента відводиться близько 10 – 20 хвилин (у ній він повинен висвітлити актуальність обраної теми, використану методологію для проведення наукового дослідження, озвучити основні моменти роботи та сформулювати висновки). Після виступу студента слідує етап дискусії з членами комісії (його тривалість зазвичай знаходиться в діапазоні 10 – 15 хвилин). Тут важливо не розгубитись, відповідати на поставлені питання необхідно стримано та лаконічно, без води. При цьому не варто забувати про базові навички комунікації та виявляти ввічливість до членів комісії.

- Advertisement -
- Advertisement -